nedjelja
05.veljače 2023
Predmet nabave PROCRPNICE KOMOROVAC
Utorak, 19 Rujan 2017 Komunalije Novalja Pregleda: 14

Predmet nabave PROCRPNICE KOMOROVAC

Naručitelj: Komunalije d.o.o.Novalja, Čiponjac jug 6
URBROJ:1080/2017
U Novalji,19.09.2017.
Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) Naručitelj provodi:
PRETHODNO SAVJETOVANJE
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
Uvod
Javni naručitelj priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male/velike vrijednosti za nabavu : IZGRADNJA PROCRPNICE KOMOROVAC, evidencijski broj nabave: 5-17- MV .
Sukladno odredbi članka 198. st. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim zahtjevima, pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da najkasnije do 25.09.2017. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: pravni.poslovi@komunalije-novalja.hr.
Nakon navedenog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju.
Naručitelj je stavio nacrt cjelokupne dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje, te se mole zainteresirani gospodarski subjekti da se pri davanju primjedbi i prijedloga referiraju na točku dokumentacije o nabavi na koju daju primjedbu ili prijedlog.
Datum objave:
19.09.2017. godine.
Rok za dostavu primjedbi i prijedloga:
25.09.2017. godine. (najmanje 5 dana)
Nakon provedenog savjetovanja objaviti će se Izvješće o savjetovanju.

Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi - Izgradnja procrpnice Komporovac evidencijski broj nabave: 5-17-MV

Naručitelj Komunalije d.o.o.Novalja,Čiponjac jug 6 vezano za pripremu provedbe otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave u naslovu, objavljuje Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na nacrt Dokumentacije o nabavi.

Izvješće je dostupno ovdje

  pdf file: Izvješće
  pdf file: Troškovnik A-B
  pdf file: Troškovnik C
  pdf file: Troškovnik D
  pdf file: Troškovnik E


Komunalije Novalja
Čiponjac jug 6
53291 Novalja

Tel:  053 / 663 - 750
Fax:  053 / 663 - 292

E-mail kontakt
Korisne informacije
Cjenik
komunalnih usluga

Zadnje obavijesti:

Financijski plan za 2023 ... Plan poslovanja 2023 Obavijest o nepostojanju ... Godišnje izvješće uprave za ... Podaci o sponzorstvima i ... Plan nabave za 2023 godinu Pravilnik o provedbi ... Oglas za prodaju rabljenog ... Obavijest o izgrađenom ... Plan gradnje vodnih ... Financijski plan za 2022 ... Plan poslovanja 2022 Podaci o sponzorstvima i ... Plan poslovanja 2021 Plan nabave za 2022 godinu Obavijest Obavijest - pisani prigovor ... Obavijest za naselja ... Godišnje financijsko ... Odluka o prihvaćanju ... Godišnje izvješće uprave za ... Godišnje izvješće uprave za ... Financijski izvještaji 2019 Podaci o sponzorstvima i ... Registar ugovora o javnoj ... Financijski plan za 2021 ... Plan nabave za 2021 godinu Aglomeracija novalja Obavijest o nepostojanju ... Financijski plan za 2019 ... Financijski plan za 2020 ... Financijski plan za 2019 ... Obavijest - korona virus Plan nabave za 2020 godinu Obavijest o nepostojanju ... Obavijest za priključenje na ... Plan nabave 2019 Obavijest e-račun Obavijest korisnicima Plan nabave 2018 Dogradnja vodoopskrbne mreže ... Obavijest o nepostojanju ... Izgradnja vodoopskrbe ... Izgradnja vodoopskrbe ... Predmet nabave procrpnice ... Obavijest Odluka o postupku ... Registar ugovora o javnoj ... Obavijest o podnošenju ... Pravilnik o provedbi ... Plan nabave 2017 Lokacijske i građevinske ... Registar ugovora o javnoj ... Javna nabava - praćenje ... Plan nabave 2016 Registar ugovora o javnoj ... Obavijest za račune Obavijest - praženjenje ... Registar ugovora o javnoj ... Pravilnik o provedbi ... Plan nabave 2015 Podaci potrebni za upis u ... Popis ulica - kanalizacija Ugovor o podjeli i ... Obavijest - kanalizacija ...
  Dizajn studio Novalja