Utorak
20.Listopad 2020
Novosti | Obavijesti
OBAVIJEST
Obaviještavamo cijenjene korisnike da će povremeno biti prekida u opskrbi pitkom vodom te mogući smanjeni pritisak u cijevima zbog radova na sanaciji vodoopskrbne mreže na području grada Novalje - predio Lun i Tovarnele u periodu od 20. 07. 2020. do 25. 07. 2020. godine. Molimo cijenjene korisnike za razumijevanje. Uprava Komunalija d. o. o.

20.07.2020 Autor/izvor: Komunalije Novalja Opširnije
FINANCIJSKI PLAN ZA 2020 GODINU
Dokument u privitku.

01.04.2020 Autor/izvor: Komunalije Novalja Opširnije
Podaci o sponzorstvima i donacijama 2019
Podaci o sponzorstvima i donacijama za 2019. godinu

01.04.2020 Autor/izvor: Komunalije Novalja Opširnije
FINANCIJSKI PLAN ZA 2019 GODINU
Dokument u privitku.

01.04.2020 Autor/izvor: Komunalije Novalja Opširnije
01.04.2020 Autor/izvor: Komunalije Novalja Opširnije
Obavijest - Korona virus
MOLIMO CIJENJENE KORISNIKE DA RADI MJERA OPREZA POVEZANIH SA MOGUĆIM ŠIRENJEM INFEKCIJE IZAZVANE KORONA VIRUSOM IZBJEGAVAJU DOLASKE I KONTAKTE U JAVNIM PROSTORIJAMA KOMUNALIJA d. o. o. DAJEMO PREPORUKU DA ZA SVE UPITE U VEZI RAČUNA, DUGOVANJA ILI REKLAMACIJA KORISTITE SLJEDEĆE TELEFONSKE KONTAKTE / E-MAIL ADRESE : BLAGAJNA / za upite o ...

16.03.2020 Autor/izvor: Komunalije Novalja Opširnije
Obavijest o povremenim prestancima isporuke vode
Tijekom ožujka i travnja 2020. g. zbog radova na izgradnji mreže odvodnje i rekonstrukcije postojeće vodovodne mreže dolaziti će do povremenih prestanaka isporuke vode tijekom dana u Novalji u Ulici Matice Hrvatske i Ulici bana Josipa Jelačića. Molimo korisnike usluga za razumijevanje Kontakt osoba ispred Komunalija d. o. o. : Tomislav ...

12.03.2020 Autor/izvor: Komunalije Novalja Opširnije
Obavijest za priključenje na sustav javne odvodnje
Obavijest za priključenje na sustav javne odvodnje za Samorašnji put i Jug Maže. Više u dokumentima u privitku.

22.08.2019 Autor/izvor: Komunalije Novalja Opširnije
Obavijest e-račun
Donošenjem Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi ( NN 98/18), od 01. 12. 2018. svi obveznici Zakona o javnoj nabavi, dužni su osigurati zaprimanje i obrađivanje e-računa, te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi EN 16931-1:2017. Slijedom navedenog, obavještavamo Vas da ...

21.12.2018 Autor/izvor: Komunalije Novalja Opširnije
Obavijest korisnicima
Molimo sve naše korisnike da pravovremeno zaštite od smrzavanja i pucanja vodovodne cijevi i vodomjere za slučaj nastupa niskih temperatura kako ne bi nastali mogući nepotrebni troškovi za koje ne odgovara javni isporučitelj vodnih usluga. Saniranje mogućih šteta koje nastanu uslijed smrzavanja pada na teret korisnika vodnih usluga. ...

05.10.2018 Autor/izvor: Komunalije Novalja Opširnije
Obavijest
Priprema investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodokomunalne infrastrukture na području aglomeracije NOVALJA. U tijeku je izrada projektne dokumentacije na osnovu koje će se izraditi sustavi javne odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Novalja u razdoblju do 2022. godine, čime će se osigurati čisti okoliš i more, te ...

12.09.2017 Autor/izvor: Komunalije Novalja Opširnije
Komunalije Novalja
Čiponjac jug 6
53291 Novalja

Tel:  053 / 663 - 750
Fax:  053 / 663 - 292

E-mail kontakt
Korisne informacije
Cjenik
komunalnih usluga

Zadnje obavijesti:

Obavijest Financijski plan za 2020 ... Podaci o sponzorstvima i ... Financijski plan za 2019 ... Financijski plan za 2019 ... Obavijest - korona virus Obavijest o povremenim ... Plan nabave za 2020 godinu Obavijest o nepostojanju ... Obavijest za priključenje na ... Plan nabave 2019 Obavijest e-račun Obavijest korisnicima Plan nabave 2018 Dogradnja vodoopskrbne mreže ... Izgradnja vodoopskrbe ... Izgradnja vodoopskrbe ... Predmet nabave procrpnice ... Obavijest Odluka o postupku ... Registar ugovora o javnoj ... Obavijest o podnošenju ... Pravilnik o provedbi ... Plan nabave 2017 Lokacijske i građevinske ... Registar ugovora o javnoj ... Javna nabava - praćenje ... Plan nabave 2016 Registar ugovora o javnoj ... Obavijest za račune Obavijest - praženjenje ... Registar ugovora o javnoj ... Podaci o sponzorstvima i ... Pravilnik o provedbi ... Plan nabave 2015 Podaci potrebni za upis u ... Popis ulica - kanalizacija Ugovor o podjeli i ... Obavijest - kanalizacija ... Obavijest
  Dizajn studio Novalja